Politik vedrørende mistanke om overgreb mod børn

Det er politisk besluttet, at alle institutioner i Vejle Kommune skal have udarbejdet en handleplan/vejledning til forebyggelse af overgreb mod børn.
Politikken omhandler som udgangspunkt alle former for psykiske og fysiske, herunder seksuelle overgreb mod børn.
Samtidig har det også været vigtigt for os at diskutere dette i hele personalegruppen for at få afklaret, hvordan vi forholder os ved evt. mistanke om overgreb på et barn.

Formål
 at kunne forholde sig til og håndtere en mistanke om et overgreb på et barn
 at sikre, at alle medarbejdere har fået den fornødne information
 at kunne formidle til forældre, hvad der hører med til børns seksuelle udvikling