Velkommen til Troldebakken og Møllen

På Troldebakken vil du møde børn mellem 0 og 6 år. På Møllen er børnene mellem 9 og 12 år. Du vil også kunne møde børn fra Vejle Kommunes øvrige institutioner. Det er børn, som kommer på besøg og går på opdagelse blandt vores dyr og vores spændende udearealer.

I nedenstående link præsenterer vi de pædagogiske værdier, der danner grundlag for den måde, vi allerede nu arbejder på eller stræber efter at leve op til i den kommende tid.

Personalet har i fællesskab skabt dette produkt. Vi har reflekteret over vores praksis. Vi har diskuteret børn og pædagogik med hinanden. Vi har skrevet små historier om, hvordan vores hverdag ser ud. Og vi hjælper og støtter hinanden, således at værdierne bliver tydelige i alt det, vi siger og gør sammen med børnene, forældrene og hinanden som kollegaer. Nogle forældre har også bidraget med små historier set ud fra deres perspektiv.

Vi er åbne og vil gerne i dialog med forældrene om vores pædagogik. Og vi vil gerne holdes op på, om vi nu også lever op til det, værdierne udtrykker. Det er vores intension.

Vores største ønske er nemlig at skabe de bedste betingelser for børnene på Troldebakken og Møllen.

Læs mere under Billeder og video

Billeder og video

Se flere